Herdenking 4 mei en 5 mei met Vrijheidsmaaltijd 2017

Assadaaka Community
Fundraising page closed You can't donate anymore
Normal 81c00080249a76ea5fe15bdc3d17fb995ccf44c4
from € 400 (0%)

Op 4 mei organiseren wij een bijeenkomst in het kader van 72 jaar dodenherdenking. Tijdens een toespraak waarin vrede en veiligheid, solidariteit en tolerantie worden besproken, kijken we terug naar de geschiedenis en wat wij hiervan kunnen leren voor de huidige situatie in onze wijk, stad, land en als wereldgemeenschap. We zullen een kopje soep nuttigen en vervolgens in een stille tocht naar het Ceramplein lopen om met anderen om 20.00 uur de doden te herdenken.

5 mei: Bevrijdingsdiner 2017. Dit is een openluchtdiner voor 150 bewoners en (25%) stadsgasten. Hierbij sluiten wij aan bij het jaarthema van het Nationaal Comité voor 4 en 5 mei voor dit jaar: “Geef vrijheid door”.

Bij deze gelegenheid zullen wij in onze Indische Buurt hoe wij de aandacht als bewoners die in de wijk willen blijven wonen ons kunnen organiseren om de vrijheid te behouden om in deze geliefde stad en buurt te blijven wonen.

Centraal hierbij staat sociale cohesie in de wijk. Daarom nodigen wij alle buurtbewoners uit om aan dit diner deel te nemen en elkaar beter te leren kennen. Wij hopen dat hierdoor goede sociale banden gesmeed kunnen worden waar wij in de toekomst op voort kunnen bouwen en samen onze buurt in vrijheid en gezamenlijkheid kunnen vormgeven. Onze speciale gasten voor het diner zijn burgers met een fysieke beperking, geïsoleerde ouderen en andere kwetsbare buurtbewoners.
Voor hen die dat fijner vinden, kan dat ook via Tafelkleedgesprekken welke later als audioverslag zullen circuleren. Wij zullen een dialoog voeren om te bezien waar hem de liefde voor de stad in zit en hoe wij samen de solidariteit in Amsterdam Oost, en de Indische Buurt in het bijzonder, in kunnen zetten om te zorgen dat dit stadsdeel en de wijk hun diversiteit kunnen behouden en zich kunnen ontdoen van armoede en racisme. Hoe maken wij in dit mooie en vrije Amsterdam samen de nodige doorstart naar Solidariteit 2.0 Dit alles met een multiculturele muzikale omlijsting.

Assadaaka Community

Iedere bijdrage is van harte welkom.

Bank: ABN-AMRO - Rek.nr. 489334997 t.a.v. Vrijheidsmaaltijd 2017.

Tel.: 0647440672 of mail info@assadaaka.nl - http://www.assadaaka.nl